JHARNA-KALA
Sri Chinmoy Forrás-művészete

Nyitóoldal  Festmények  Madárrajzok  Életmű  Pályafutás  Művészetről  Kiállítások  Elismerő szavak  Videók  Linkek

 

E. H. Gombrich művészettörténész így kezdi világhírű könyvének bevezetőjét: "Olyan, hogy művészet, valójában nincs is; csak művészek vannak." Ennek illusztrációjául szolgálhat Sri Chinmoy, akinek munkássága valami különlegeset tett hozzá a művészet nyelvéhez. Sri Chinmoy mély spirituális gazdagsággal töltötte meg a művészet világát, és olyan életművet alkotott, amely az emberiség legmagasabb spirituális törekvéseit testesíti meg egy teljesen újszerű formavilágba ágyazva.

A művész bengáli anyanyelvén Jharna-Kalának nevezte el ezt a sajátos műfajt, amely Forrás-Művészetet jelent. Olyan művészet ez, amely a teremtés forrásából tör elő. A művész mély meditatív tudatállapotban van, mialatt képeit létrehozza. A belső világokban megélt tapasztalatait fordítja le a színek és formák nyelvére.

A Jharna-Kaláknál nem beszélhetünk formai korlátokról, élénk színek és dinamikus térkitöltés jellemzi őket. Noha legtöbb festménye nem alakábrázoló jellegű, Sri Chinmoy nagyon szeretett stilizált madarakat rajzolni, melyek a lélek különleges szimbólumának tekinthetők.

Eszközök
Eszközei a papíron megjelenő vízfestéktől és guásfestéktől a tintáig terjednek. A művész előszeretettel használt különleges papírokat, például kézzel készített papírt virágszirmokkal. Formák és struktúrák változatosságát keresve a művész egész seregnyi festőeszközt fejlesztett ki magának. Ezek közt különböző alakúra szabdalt szivacsdarabokat és gyapotba, szövetekbe bugyolált pálcikákat egyaránt találunk. Mindemellett természetesen tollakat, íróeszközöket, különféle ecseteket is használ, de előfordul, hogy "puszta kézzel", azaz ujjal fest. Gyakran használ filctollat a Zen stílust idéző, mindig örömmel teli madárrajzok elkészítéséhez.

Méret

A megszámlálhatatlan kompozíció egységét a vászon közepéből kirobbanó vibráló formák adják, amelyben az állandóan váltakozó színek és formák önálló világot alkotnak. A szem így megállva az apró részleteknél is önálló élményben részesülhet. Éppen emiatt a festmények mérete rendkívül eltérő lehet. A képek mérete a postai bélyegtől a freskó nagyságig (3 X 33 méter) váltakozik.

Gyorsaság

Festményei percek alatt vagy akár egy perc tört része alatt készültek el. A művész eközben erősen összpontosított, hogy fenntartsa a belső élmény iránti érzékenységét. A festmény víziója és külső megjelenítése közt habozásnyi idő sem telt el. A művész meglepő biztossága minden egyes vonalban egyformán jellemzi Sri Chinmoy festményeit és vonalrajzait. Soha nem történt utólagos ellenőrzés, egyetlen képet sem dolgozott át és egyet sem korrigált. Tiszta nyelvezetet teremtett, amelyet világosan fejez ki az ecsetvonás. Az alkotó ilyen fajta őszintesége a néző számára könnyű hozzáférést jelent a belső tartalomhoz. Nem fordult elő, hogy egy korábbival azonos vagy ahhoz hasonló kép született. A víziónak ez a villámgyors leképezése a kínai és japán tinta-kaligráfiára emlékeztet, azonban a Jharna-Kala nem ismeri az olyan bonyolult konvencionális formákat, mint a kínai ideogrammák.

Színek és formák

Festményei általában nem töltik ki a papír, illetve vászon egész felületét, és színeik élesen, szinte ragyogva elütnek az érintetlen fehér háttértől. Néha ezek a színek különösképpen merészek, szembetűnőek és csillogóak megidézve a művész szülőhazája, India művészetét. Gyakran viszont áttetszőek, könnyedek és légiesek. Noha minden szín előfordul képein, amit a palettán ki lehet keverni, általában kerüli a sötét tónusú barnát, szürkét és feketét.

Bár kifejezési formája rendkívül egyszerű, mégis az alkotó végtelen számú lehetőség kibontakoztatására képes segítségével. A vásznon megjelenő vonalak irányukkal, folytonosságukkal, vastagságukkal, kontrasztjukkal és erősségükkel beszélnek. A foltok térkitöltésükkel, alakjukkal, árnyalatukkal, tónusukkal és textúrájukkal kelnek életre. A kompozíciók lendületükkel, ismétlődésük ritmusával, szimmetriájukkal, a rétegek áttetszésével és egymásba folyásával teljesednek ki. Képeinek gyakori jellemzője a különféle vonalvezetéssel és más-más színnel festett masszív körszerű nonfiguratív forma, melynek közepéből ecsetvonások áramlanak szét, kirobbanó vagy hirtelen virágba boruló, vibráló energiamezőket hozva létre. Más képeinek összetevői hömpölygő vagy éppen táncba lendülő pontok és sávok. Ritkák az éles sarkok és a geometrikus formák, helyettük természetes és arányos formák töltik ki a felületet. A vonalak időnként szétszakadnak a képen keresztülívelve az alkotó kifejező mozdulatának intenzitásától.

A színek gyakran szabadon keverednek magán a vásznon. Az élénk színek mellett megjelenő halványabb árnyalatok kikeverésében a művész szabadon és egymás mellett használja a hígítást és a fehérrel való keverést. A domináns színek nem egyszer számtalan árnyalaton keresztül tűnnek elő vagy folynak át egymásba. Ugyanígy a formák sokszor a semmiből születnek, és könnyedén lendülnek át egymásba. Sokszor hömpölyögve együtt változik a szín és a forma életre keltve az ecsetvonásokat. Az energiák hullámzása intuitív színkombinációkkal ötvöződik. A művész így egyszerűségre törekvő absztrakt akril festményeiben érzékelhető harmóniát teremt, amelynek befogadása örömmel tölti el a nézőt.

Belső tartalom

Sri Chinmoy művészete azoknak az érzékelhető transzcendentális élményeknek a sokasága, amelyek valamennyiünkben ott rejlenek. A mester a kontemplatív művészetek világába nyújt betekintést. Kreativitásának forrása a meditáció. Amikor az elme csendes, a szív ereje és békéje hozzáférhetővé válik, a művész eszközzé lesz, és felszínre kerülnek a mélyben megélt tartalmak. Szavaival élve ilyenkor "nincs elme, nincs forma".

Sri Chinmoy mesteri módon képes üzenni a színek, az alkalmazott technikák és stílusának szembetűnő eredetisége segítségével. Nem tartja szükségesnek, hogy bármilyen művészeti iskolával azonosuljon, vagy megtagadjon bármilyen divatot. Ezek helyett művészete mentális mérlegelés nélküli önkéntelen kifejezés. Munkája szerény, és nem használja a durva benyomás eszközét a hatáskeltés érdekében. Ehelyett azt testesíti meg, ami belülről tárul fel, és ez a nyelvezet nyilvánvalóan, önmagáért beszélve közvetíti Sri Chinmoy munkásságának lényegét. Alkotás közben a művész hagyja, hogy a művészet a szívéből törjön fel, és kreatív energia formájában áradjon ki a képekre. Harmónia, egység, és gyermeki öröm fejeződik ki ebben a művészetben. Ez az alkotó energiában bővelkedő művészet mindig megújuló ösztönzést szolgáltat a néző számára is.

A Forrás-művészet akkor élvezhető a legteljesebben, ha a néző egy helyen (egy alkalommal) sok-sok képet láthat. A festmények formáit és ritmusát követve ráhangolódhatunk az alkotó megélt lelkiállapotaira. A festmények így saját elmélyülésünket segíthetik.

Madárrajzok

Sri Chinmoy vonalrajzai egyszerűséget és kedvességet sugároznak. Rendkívül gyorsan készülnek. Azt érezhetjük, hogy a néhány vonással megrajzolt alakzat nem ábrázolni kíván, hanem egy minőséget igyekszik kifejezni.

A madár szimbóluma, amely központi szerepet tölt be művészi kifejezésében, a Lélek törekvésének metaforája, amely önmagának meghaladására irányul, amint felszáll és felszabadul a végtelen égbolton. Éppen így keresi minden ember a szabadságot, amely oly nélkülözhetetlen lételeme és fejlődésének alapja.

Színes tollak, filcek és jegyzettömbök tömegét használva, néhány fürge mozdulattal lendületes, de személyiséggel és egyéni bájjal is bíró madarakat alkot. Mesterkézre vall a vonalvezetés. Igényes de magabiztos, spontán de élethű szárnyalás jelenik meg a papíron. Jelentős sebessége és vonaltakarékossága ellenére sikerül megőrizni az egyes formák egyensúlyát és harmóniáját. A madárrajzok gyakran egymásba folyó energiaáramoknak tűnnek. A figuratív és nonfiguratív elemek szokatlan kombinációja ezeken a rajzokon rendkívül egyéni kifejezőerőt teremt.

A madárrajzok jellemzője a meghatározott tárgy újra és újra történő ismétlése különböző formákban és kifejeződésben hasonlóan a Zen Buddhista művészeti hagyományhoz. Mintha ugyanazok a szereplők térnének vissza újra és újra, egyre többet kifejezve bensőjükből. Csak annyiban madarak, amennyiben formájuk madárra emlékeztet. Valójában a lélek tulajdonságait jelenítik meg. Mindegyik más, és mégis hasonlóságuknál fogva elválaszthatatlan egységet alkotnak a papíron vagy akár több kép között egy kiállító teremben.